Tečaji za odrasle

BISTVO JE V SPORAZUMEVANJU……..

Znanje tujih jezikov nam olajša vsakodnevno izvrševanje službenih obveznosti ter zmanjšuje zadrego, ki nastane, če se ne znamo sporazumevati v tujem jeziku. Potreba po znanju se danes kaže že na vseh segmentih, od enostavnega naročanja izdelkov in storitev preko spleta, rezervacij hotelov in potovalnih aranžmajev v tujini, telefonskih pogovorov s tujino, nakupovanja, branja tuje literature, pisanja e-pošte do bolj zahtevnih kot so npr. pogajanja, predstavitve, sklepanja in vodenja poslov ter telekonference s tujimi partnerji. Nikoli ni prepozno za nov začetek osvajanja znanja tujega jezika ali ponovitve in osvežitve že pridobljenega. Lahko se ga učite v večjih ali manjših skupinah ter individualno, splošni ali poslovni jezik po sodobnih in učinkovitih metodah. Programi so usklajeni s skupnim evropskim referenčnim okvirjem za jezike (CEFR) ter kriteriji Sveta Evrope. Vsem pa je skupno, da pridobljeno znanje na katerikoli stopnji čim prej tudi praktično funkcionalno uporabljate. Pri tem vam lahko zagotovo pomagamo s strokovnimi, dinamičnimi in empatičnimi učitelji, ki znajo prisluhniti vsakemu posamezniku.

STORITE NEKAJ ZASE, OLAJŠAJTE SI VSAKDANJE DELO, NASTOPAJTE SUVERENO IN SAMOZAVESTNO V TUJINI ALI S TUJIMI PARTNERJI!

NAUČITE SE TUJIH JEZIKOV!

 

Individualni pouk

angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, češčina, ruščina, kitajščina

1x/2x tedensko 2 ali 3 šolske ure oz. po potrebi

Po uvrstitvenem testu in uvodnem pogovoru, se dogovorimo za termine, ki so popolnoma po vaših željah. Tematika je prilagojena vašim potrebam. Pridobljeno znanje na katerikoli stopnji boste takoj uporabljali tudi praktično. Splošni individualni tečaji vključujejo in krepijo vse jezikovne spretnosti, poslušanje, govorjenje, pisanje, branje in razumevanje. V kolikor se pripravljate na poslovne kontakte s tujino oz. strokovna srečanja in bi želeli obiskovati precej intenziven tečaj poln strokovne terminologije, Vam tudi tukaj lahko pomagamo v obliki simulacij vlog ali posnetki tujih konferenc ali pogajanj oz. pripravi strokovne terminologije. Pri višjih stopnjah sodelujejo tuji govorci.

 

Vikend tečaji

angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina, češčina, ruščina, kitajščina

(15 urni, petek popoldne, sobota in nedelja)

Če ste med tednom preveč zasedeni in imate preveč obveznosti ali ste enostavno utrujeni, Vam priporočamo vikend tečaje. Intenzivni vikend tečaji vam omogočajo priti do želenega cilja po hitri poti. S tujim jezikom se brez prekinitev tri dni intenzivno ukvarjate, kar pomeni prednost pred razdrobljenim urnikom in obveznostmi med tednom. Še posebej pa so primerni za tiste, ki si želijo ali so primorani oditi na delo v tujino. Ali pa za tiste, ki bi radi združili prijetno s koristnim. Učenje poteka po lastnem gradivu.

 

Splošni tečaji

angleščina, nemščina, španščina, francoščina, italijanščina, češčina, ruščina, kitajščina

60ur(1×2 uri tedensko)/120ur(2x2uri tedensko)

Splošni tečaji so namenjeni tistim udeležencem, ki bi želeli postopno priti do želenega znanja, imajo dovolj časa in volje za kontiniurano obliko in so se pripravljeni tudi učiti in ponavljati. V skupino vključimo kandidate po predhodnem testu tako, da je skupina čim bolj homogena in s tem delo lažje in uspešnejše. Tečaji potekajo po učbenikih tujih založb, ki vsebujejo sodobna in aktualna besedila, posnetki lekcij pa so vzeti iz vsakdanjega življenja in zato aktualni.

Pripravimo vas tudi na uspešno opravljanje certifikatov.

 

Tečaji za podjetja

angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina, češčina, kitajščina, ruščina

Tečaji potekajo v naših prostorih ali v vašem podjetju. Po uvrstitvenih testih in pogovoru o ciljih, potrebah in željah vas razvrstimo v skupine. Trajanje in pogostnost popolnoma prilagodimo vašim potrebam.

Naš cilj poučevanja v podjetjih pa je čimprejšnja funkcionalna uporaba jezika na vseh nivojih.